Kvalitétspolicy

Vi skall i nära relation med våra kunder ständigt våga utveckla kvaliteten i vår leverans.

Vi skall alltid våga ifrågasatta våra rutiner och arbetssätt för att nå nya nivåer.

 

Detta gör vi genom:

- Att varje medarbetare tar ansvar för kundens behov och krav.

- Ett disciplinerat och enhetligt arbetssätt.

- Att vi väljer att alltid leverera kvalitet före kvantitet.

- Att alltid ifrågasätta oss själva och de vi gör för att klara morgondagens krav.