Krispolicy

Vi arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna för att en kris skall uppstå. Alla anställda har ett ansvar för att informera närmaste chef om allvarliga risker i verksamheten. Om en kris skulle inträffa skall vi på alla sätt vara behjälpliga att klargöra varför krisen uppstått.

Vi på FMT Installation skall stödja de anställda som drabbats och alltid ta på oss det fulla ansvaret. Vid allvarliga kriser etablerar vi alltid en krisgrupp.