Arbetsmiljöpolicy

Varje anställd på FMT Installation har ett personligt ansvar för att arbetsklimatet på arbetsplatsen är positiv. Det tillkommer påvar och en – inte bara att följa instruktioner och rutiner – utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

PåFMT Installation AB ska vi så långt som möjligt undvika skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning. Vi har som grundsyn att alla ska trivas och utvecklas i arbetet.

 

Detta gör vi genom att:

- Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas att skador,olycksfall, förslitningsskador minimeras eller uteblir.

- Medarbetare ska få erforderlig utbildning samt chans att påverka sin vardag.

- Underhåll på verktyg, maskiner och annan utrustning planeras och utförs.

- Säkerhetsutrustning och säkerhetsrutiner används och tillämpas.

- Ledare aktivt arbetar med ett förebyggande hälsoarbete genom att stödja och uppmuntra till aktiviteter för den enskilde eller gruppen.